Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları
Grabz's Çevrimiçi Topluluğu

DocX - Tabloların alt satırının alt kısmında ek alan

Web sayfalarını veya HTML'yi nasıl yakalayacağınız veya dönüştüreceğinizle ilgili sorular sorun into Resimler, CSV, PDF veya DOCX belgeleri ve ayrıca videoların nasıl dönüştürüleceği intAPI'mızı kullanan animasyonlu GIF'ler.

HTML'yi DocX'e dönüştürürken tabloların alt satırının altında sürekli olarak ek bir boşluk alıyoruz. Buna neyin sebep olabileceği konusunda tecrübesi olan var mı?

5 Eylül 2022'de isimsiz bir kişi tarafından soruldu

Muhtemelen HTML'nizde bir şey var. Bunda yok:

<table>
<tr>
<th>Company</th>
<th>Contact</th>
<th>Country</th>
</tr>
<tr>
<td>Alfreds Futterkiste</td>
<td>Maria Anders</td>
<td>Germany</td>
</tr>
<tr>
<td>Centro comercial Moctezuma</td>
<td>Francisco Chang</td>
<td>Mexico</td>
</tr>
</table><p>By pressing the button below this HTML will be converted into a Word document.</p><p>Another paragraph</p>

 

GrabzIt Desteği tarafından 5 Eylül 2022'de yanıtlandı

Kenarlıklı kutu tablosu satırına ek bir satır aldığımız kod örneğini burada bulabilirsiniz 

 

<div data-block="Export.WBPrintDüzen" class = "OSBlockWidget" id = "$b3"> TEKNİK ÖZELLİKLER:intDüzen" class = "OSBlockWidget" id = "b3-l1-36_0-$b1"> intDüzen" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-$b1"> TEKNİK ŞARTNAME | TEMEL VE ​​KAPSAMLI | TS255 Enerji ile ilgili ürünler | Klimalar | 255 Ekolojik tasarım ve geçerli standartlar Ekipman, pr'deki kurulum talimatları ve kullanıcı bilgileri ile birlikte sağlanmalıdır.intaşağıdakileri içeren (ambalajda ve/veya ürünle birlikte gelen belgelerde) ve elektronik formatta: Aşağıdakileri içeren tam kurulum talimatları: Ekipmanın tam eğitimli montajcılar tarafından kurulacağını belirten talimatlar Ekipman monte edilirken veya kurulurken alınması gereken özel önlemler Kurulumdan sonra ekipmanın kontrol ayarlarının nasıl uygun şekilde ayarlanması gerektiğini belirten talimatlar Kurulumla ilgili rehberlik için tesisatçının kime başvurabileceği hakkında bilgi Servis personeli için çalıştırma talimatları Aşağıdakiler dahil kullanıcı bilgileri: Yetkili kurulumculara ve servis personeline referanslar Doğru kullanım ve ma ile ilgili önerilerintekipmanın etkinleştirilmesi Kullanıcıların ekipmanın çevresel etkisini nasıl en aza indirebileceklerine ilişkin tavsiyeler, özellikle enerji tüketimini en aza indirecek kullanıma ilişkin bilgiler Varsa tanı sonuçlarının nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgi interpreted and how they can be improved</li><li><span style="color:black;">Information about which spare parts can be replaced</span></li><li><span style="color:black;">Recommendations on appropriate disposal at the product’s end-of-life</span></li></ol></div></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-l1_0-40_0-conVerification3" style="margin-top: 10px;"><div data-container="" style="color: rgb(245, 130, 69); font-style: italic; font-weight: normal;"><span style="color: rgb(196, 89, 17);">Proposed verification:</span></div><div data-container="" class="table-row cke_contents_ltr" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-l1_0-40_0-conVerification4" style="margin-top: 0px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-l1_0-40_0-$b5"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-l1_0-40_0-b5-InnerContainer"><p><span style="color:black;">Tenderers must provide the product Declaration of Conformity confirming that these requirements are met.</span></p></div></div></div></div></div></td></tr></tbody></table><div data-container="" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-conContainer" style="margin-top: 0px;"><div data-container="" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-conSpace6" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-$b6"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-b6-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-conWarnings" style="color: rgb(192, 0, 0);"><span data-expression="">Warning: </span><div data-container="" style="color: rgb(192, 0, 0); font-style: italic;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-$b7"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-b7-InnerContainer"><p>555555</p></div></div></div><div data-container="" style="color: rgb(192, 0, 0); font-style: italic;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-$b8"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-b8-InnerContainer"><p>6666666</p></div></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-conSpace5" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-$b9"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-b9-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-conSpace4" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-$b11"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-b11-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-conMoreInformationLink" style="margin-top: 0px;"><div data-container="" style="color: rgb(62, 88, 114); font-style: italic;">More information:</div><div data-container="" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-conMoreInformation2" style="margin-top: 0px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-$b12"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-36_0-b1-l1_0-38_0-b1-b12-InnerContainer"><p>More information tab</p></div></div></div></div></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div></div></div><script style="display: flex; height: 0px; width: 100%;"></script></div></div></div></div>

5 Eylül 2022 tarihinde anonim tarafından yanıtlandı

Basit bir örnek vermeniz gerekecek. Yarım sayfa HTML değil.

GrabzIt Desteği tarafından 5 Eylül 2022'de yanıtlandı

Öyle görünüyor ki " "bir masa çevrildikten sonra into tablonun son satırında ilave boşluk

5 Eylül 2022 tarihinde anonim tarafından yanıtlandı

Bu mantıklı olurdu.

GrabzIt Desteği tarafından 6 Eylül 2022'de yanıtlandı

Bu konuda ne var? Html'de tablonun içinde veya hemen sonrasında görünmesi, dönüşümün tablonun son satırının altına yeni bir satır ekleyeceğinin göstergesidir. kullanıyoruz docx için tasarıma göre dönüştürme, div'lerdeki kenar boşluğunu ve dolgu ayrıntılarını göz ardı ettiğinden, dikey unsurları boşluk bırakmak için mi?

 

 

6 Eylül 2022 tarihinde anonim tarafından yanıtlandı

BR, yeni bir satırın eklenmesine neden olacaktır. Bu yüzden yeni bir paragraf oluşturacak ve ardından bir satır ekleyecektir.

GrabzIt Desteği tarafından 6 Eylül 2022'de yanıtlandı

Ben de öyle düşünüyorum, belki de sadece bir kullanırsam sonrasında paragraf etiketi olmadan o zaman belki yeni bir satırın eklendiğini görmeyeceğiz into tablonun son satırı mı?

6 Eylül 2022 tarihinde anonim tarafından yanıtlandı

Bu, mevcut paragrafa bir satır eklemelidir. Ancak aralığın bu kadar geniş olacağından şüpheliyim.

GrabzIt Desteği tarafından 6 Eylül 2022'de yanıtlandı

Daha ileri teşhis üzerine, bir tablodaki paragrafların veya biçimlendirmenin, tabloların altına ek boşlukların eklenmesine neden olduğu gösterilebilir.

örneğin bu HTML'yi DocX'e dönüştürürseniz ek alan kalmaz

 Örnek Başlık
Adaylar, kurulumdan ve yardımcı işlerden doğrudan sorumlu olan personelin bu hususların her biriyle ilgili deneyim, nitelik ve eğitime sahip olduğuna dair kanıt sunmalıdır. Bu, önceki üç yılda gerçekleştirilen ilgili sözleşmelerin bir listesi, referanslar, özgeçmişler, eğitim kayıtları ve/veya diğer nitelik ve deneyim kanıtları şeklinde olabilir.


 

ama bu ek bir alan yaratıyorÖrnek Başlık
Adaylar, kurulumdan ve yardımcı işlerden doğrudan sorumlu olan personelin bu hususların her biriyle ilgili deneyim, nitelik ve eğitime sahip olduğuna dair kanıt sunmalıdır.


Bu, önceki üç yılda gerçekleştirilen ilgili sözleşmelerin bir listesi, referanslar, özgeçmişler, eğitim kayıtları ve/veya diğer nitelik ve deneyim kanıtları şeklinde olabilir.


 

12 Eylül 2022 tarihinde anonim tarafından yanıtlandı

Ayrıca tablodan sonra birden fazla paragraf içeren bir metin varsa tablo, tablonun altına bir satır ekleyecektir.

 Örnek Başlık
Adaylar, kurulumdan ve yardımcı işlerden doğrudan sorumlu olan personelin bu hususların her biriyle ilgili deneyim, nitelik ve eğitime sahip olduğuna dair kanıt sunmalıdır.
Açık olan ürünler


Test için ek satır

  

13 Eylül 2022 tarihinde anonim tarafından yanıtlandı

Ortaya çıkan DocX'e bakıldığında, tablonun son satırının son hücresine paragrafta 0'dan büyük bir "sonra" işareti verilmiş gibi görünüyor  

13 Eylül 2022 tarihinde anonim tarafından yanıtlandı

Boşluk istemiyorsanız, son p etiketine marj-bottom:0 eklemeniz yeterlidir.

GrabzIt Desteği tarafından 13 Eylül 2022'de yanıtlandı

Yanlış bir şey mi yapıyorum? Stil eklemek için yönlendirmenizi takip ederek alt tablo satırının altında hala fazladan boşluk görüyorum.

 Örnek Başlık
Adaylar, kurulumdan ve yardımcı işlerden doğrudan sorumlu olan personelin bu hususların her biriyle ilgili deneyim, nitelik ve eğitime sahip olduğuna dair kanıt sunmalıdır.
Açık olan ürünler


Test için ek satır

13 Eylül 2022 tarihinde anonim tarafından yanıtlandı

Stilini çıkardığın hücrenin içindeki paragraf olması gerekmez mi?

GrabzIt Desteği tarafından 13 Eylül 2022'de yanıtlandı