Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları
Grabz's Çevrimiçi Topluluğu

DocX'te kenarlık kutusu oluşturma

Web sayfalarını veya HTML'yi nasıl yakalayacağınız veya dönüştüreceğinizle ilgili sorular sorun into Resimler, CSV, PDF veya DOCX belgeleri ve ayrıca videoların nasıl dönüştürüleceği intAPI'mızı kullanan animasyonlu GIF'ler.

DocX ile PDF arasındaki farklı işleme davranışları üzerinde çalışıyoruz, bu nedenle kenarlık kutusunun Docx'te işlenmesini sağlamanın bir yolunu arıyoruz. PDF'de oldukça iyi görüntüleniyor. Herhangi bir önerisi olan var mı?

 

<div data-block="Export.WBPrintDüzen" class = "OSBlockWidget" id = "$b3"> SEÇİM KRİTERLERİ:intDüzen" class = "OSBlockWidget" id = "b3-l1-22_0-$b1"> intLayout" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-$b1"><div data-container="" style="border-color: rgb(255, 255, 255); border-style: none; border-width: 0px; padding: 0px;"><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-conCriteriaTypeCoreComprehensive" style="margin-top: 0px; padding: 0px;"><span data-expression="">SELECTION CRITERION | CORE AND COMPREHENSIVE |</span></div><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-conSpace2" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-$b1"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-b1-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-ConSectorSubSector" style="margin-top: 0px;"><span data-expression="">Energy-related products | Air conditioners |</span></div><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-conSpace3" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-$b2"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-b2-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-conContainer" style="margin-top: 0px;"><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-conUseWhen" style="color: rgb(245, 130, 69); font-style: italic; font-weight: normal;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-$b3"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-b3-InnerContainer"><p>111111</p></div></div></div><div data-container="" style="border-style: solid; border-width: 1px; border-color: black; padding: 10px; margin-left: -10px;"><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-conCriteriaName" style="color: rgb(31, 77, 120); font-weight: normal;"><div data-container="" style="font-weight: normal; height: 21px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-$b4"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-b4-InnerContainer"><p>₿ Technical capacity ₼ CO<sub>2</sub></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-conSpace1" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-$b5"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-b5-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-conCriteriaText" style="margin-top: 0px;"><div data-container="" style="margin-top: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-$b6"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_0-b1-l1_0-27_0-b1-b6-InnerContainer"><p><span style="color:black;">Candidates must demonstrate that suitably qualified and experienced personnel will undertake the installation of the equipment and any ancillary works. Montajcılar ve servis personeli tam eğitimli ve kalifiye olmalıdır. : Eğitim aşağıdaki unsurları içermelidir : Önerilen doğrulama: Adaylar, kurulumdan ve yardımcı işlerden doğrudan sorumlu olan personelin bu hususların her biriyle ilgili deneyim, nitelik ve eğitime sahip olduğuna dair kanıt sunmalıdır. intDüzen" class = "OSBlockWidget" id = "b3-l1-22_1-$b1"> intDüzen" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-$b1"> TEKNİK ŞARTNAME | TEMEL VE ​​KAPSAMLI | Enerji ile ilgili ürünler | Klimalar | 255 Ekolojik tasarım ve geçerli standartlar Ekipman, pr'deki kurulum talimatları ve kullanıcı bilgileri ile birlikte sağlanmalıdır.intaşağıdakileri içeren (ambalajda ve/veya ürünle birlikte gelen belgelerde) ve elektronik formatta: Aşağıdakileri içeren tam kurulum talimatları: Ekipmanın tam eğitimli montajcılar tarafından kurulacağını belirten talimatlar Ekipman monte edilirken veya kurulurken alınması gereken özel önlemler Kurulumdan sonra ekipmanın kontrol ayarlarının nasıl uygun şekilde ayarlanması gerektiğini belirten talimatlar Kurulumla ilgili rehberlik için tesisatçının kime başvurabileceği hakkında bilgi Servis personeli için çalıştırma talimatları Aşağıdakiler dahil kullanıcı bilgileri: Yetkili kurulumculara ve servis personeline referanslar Doğru kullanım ve ma ile ilgili önerilerintekipmanın etkinleştirilmesi Kullanıcıların ekipmanın çevresel etkisini nasıl en aza indirebileceklerine ilişkin tavsiyeler, özellikle enerji tüketimini en aza indirecek kullanıma ilişkin bilgiler Varsa tanı sonuçlarının nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgi interpreted and how they can be improved</li><li><span style="color:black;">Information about which spare parts can be replaced</span></li><li><span style="color:black;">Recommendations on appropriate disposal at the product’s end-of-life</span></li></ol></div></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-conVerification" style="margin-top: 10px;"><div data-container="" style="color: rgb(245, 130, 69); font-style: italic; font-weight: normal;"><span style="color: rgb(196, 89, 17);">Proposed verification:</span></div><div data-container="" class="table-row cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-conVerification2" style="margin-top: 0px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-$b7"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-b7-InnerContainer"><p><span style="color:black;">Tenderers must provide the product Declaration of Conformity confirming that these requirements are met.</span></p></div></div></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-conSpace6" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-$b8"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-b8-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-conWarnings" style="color: rgb(192, 0, 0);"><span data-expression="">Warning: </span><div data-container="" style="color: rgb(192, 0, 0); font-style: italic;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-$b9"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-b9-InnerContainer"><p>555555</p></div></div></div><div data-container="" style="color: rgb(192, 0, 0); font-style: italic;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-$b10"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-b10-InnerContainer"><p>6666666</p></div></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-conSpace5" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-$b11"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-b11-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-conSpace4" style="height: 10px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-$b13"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-b13-InnerContainer"><p><br></p></div></div></div><div data-container="" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-conMoreInformationLink" style="margin-top: 0px;"><div data-container="" style="color: rgb(62, 88, 114); font-style: italic;">More information:</div><div data-container="" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-conMoreInformation2" style="margin-top: 0px;"><div data-block="CKFlow.HTMLViewer" class="OSBlockWidget" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-$b14"><div data-container="" class="cke_contents_ltr" id="b3-l1-22_1-b1-l1_0-25_0-b1-b14-InnerContainer"><p>More information tab</p></div></div></div></div></div></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div></div></div><script style="display: flex; height: 0px; width: 100%;"></script></div></div></div></div>

 

 

31 Ağustos 2022'de isimsiz bir kişi tarafından soruldu

Bence ihtiyacın var bunu okuyun.

GrabzIt Desteği tarafından 31 Ağustos 2022'de yanıtlandı