Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

Bir yakalamayı veritabanında nasıl saklarım?

Ekran görüntüleri veya animasyonlu GIF'ler gibi yakalamalar doğrudan saklanabilir intveya herhangi bir veritabanı. Bu makale bunun PHP dili ve MySQL veritabanı sistemi kullanılarak nasıl yapıldığını gösterecektir. Ancak aynı yaklaşım farklı dillerde ve veri tabanı sistemlerinde de çalışmalıdır.

Bir yakalama, aşağıdakiler kullanılarak bayt olarak döndürülebilir: GetResult yöntem GrabzIt'in API'sinde. Bu baytlara sahip olduğunuzda bunlar normal şekilde bir veritabanında saklanabilir. Öncelikle yakalamaları depolamak için bir veritabanı tablosu oluşturun. Bunun bir örneği aşağıda gösterilmiştir.

CREATE TABLE captures (
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
content BLOB NOT NULL,
PRIMARY KEY(id)
); 

Daha sonra yakalamayı normal şekilde alın ve SQL ifadesinin başarısız olmaması için sonuca eğik çizgiler ekleyin. Daha sonra yakalamayı veritabanında saklamak için sorguyu yürütün.

$result = $grabzIt->GetResult($id);

if (!$result)
{
   return;
}
$content = addslashes($result);

$query = "INSERT INTO upload (content) VALUES ('$content')";
mysql_query($query) or die('Error, query failed');