Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

DOCX ve PDF belgelerinde göreli bağların mutlak bağlara dönüştürülmesi nasıl durdurulur?

HTML'yi dönüştürürken into DOCX ve PDF belgeleri ve adres parametresi kullanılarak ilgili URL'ler otomatik olarak dönüştürülecektir into bunların mutlak URL eşdeğerleri. Bu durumu durdurmak için bağlantıların başına eklenmelidir grabzitlink://

Yani örneğin aşağıdaki bağlantıyı durdurmak için mutlak bir bağlantıya dönüştürülür.

<a href="test.html">Test Page</a>

Daha sonra bağlantı aşağıda gösterildiği gibi değiştirilmelidir.

<a href="grabzitlink://test.html">Test Page</a>