Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

PDF Belgelerine yer imleri veya anahatlar nasıl eklenir?

Ana içerikten sonra yüklenen bir web sayfasındaki öğe

GrabzIt, PDF'nin işlevsellik içindekiler tablosunu kopyalayan yerleşik taslak oluşturma özelliğini kullanarak bir PDF belgesine otomatik olarak yer imleri ekleyebilir.

Bunu yapmak için aşağıda gösterildiği gibi include anahat parametresini belirtin. Daha sonra taslak, yer imi adları için kullanılan bu öğelerin metniyle yer imleri oluşturmak üzere H2 ve H3 öğeleri için web sayfasının HTML'si analiz edilerek otomatik olarak oluşturulacak, ayrıca H3 öğeleri, yer imi listesindeki H2 öğelerinin altına otomatik olarak yerleştirilecektir.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.IncludeOutline = true;
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setIncludeOutline(true);
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", "download": 1, "includeoutline": 1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"includeOutline":true};
client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->includeOutline(1);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setIncludeOutline(true);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.includeOutline = true
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&includeoutline=1&format=pdf&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.includeOutline = true
grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

Yer İşaretlerini ve Anahatları Özelleştirme

Yer imleri, PDF'ye dönüştürülecek HTML değiştirilerek özelleştirilebilir. H2 yer imi herhangi bir öğeye şu şekilde eklenebilir: GrabzItBookmarkH2 CSS sınıfında olduğu gibi, benzer şekilde bir H3 yer imi bir öğeye, ona şu atama atanarak eklenebilir: GrabzItBookmarkH3 CSS sınıfı. Bir HTML öğesinin yer imi olarak kullanılmasını engellemek istiyorsanız, GrabzItBookmarkExclude elemana sınıf. Yer imlerini özelleştirmek için bu özel CSS sınıflarını kullanmanın bir örneği aşağıdaki HTML'de gösterilmektedir.

<html>
	<body>
		<h2 class="GrabzItBookmarkExclude">My Article</h2>
		<p>Ignorant branched humanity led now marianne too strongly entrance.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH2">Start here</span>
		<p>Rose to shew bore no ye of paid rent form.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH3">Then read this</span>
		<p>She which are maids boy sense her shade.</p>
	</body>
</html>