Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

Java: Desteklenmeyen major.minor sürümü

Bunun nedeni GrabzIt Jar dosyasının Java 5+ için derlenmesidir. Kaynak kodunu Java sürümünüzle yeniden derleyebilir veya Java 5+ sürümünü yükleyebilirsiniz.