Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

Hash karakteri JavaScript API ile nasıl kullanılır?

Eğer kullanmıyorsan GrabzIt'ın JavaScript Kütüphanesive aşağıdakileri içeren URL'leri yakalıyorlar: # ile karakter JavaScript API'sı tarayıcı karma karakterinin ötesindeki her şeyi bir HTML yer imi olarak ele alacaktır. Bu nedenle, tüm karma karakterleri değiştirerek kodlamanız gerekir. # ile %23Bu, tüm karmaların GrabzIt'e aktarılmasını sağlayacaktır.