Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

URL'yi JavaScript API'sinde dinamik olarak nasıl belirlersiniz?

Ne yazık ki, tarayıcı JavaScript kodunu çalıştırmayacağından, bir öğenin innerHtml dosyasına doğrudan komut dosyası etiketleri ekleyemezsiniz. Bir komut dosyası etiketini dinamik olarak eklemek yerine, etiketin DOM'a eklenmesi gerekir.

Bu, aşağıdaki küçük örnekte gösterilmektedir. GrabzIt JavaScript Kütüphanesi.

<html>
<head>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
</head>
<body>
<div id='insertCode'></div>
<script type='text/javascript'>
// Get the value from input box or link
var url = 'http://www.yahoo.com'
    
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL(url).AddTo('insertCode');
</script>
</body>
</html>