Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

GrabzIt dışında geri arama işleyicime erişimi engellemek istiyorum, bu mümkün mü?

Evet, geri aramalarımızı IP adresine göre beyaz listeye almak pratik değildir. Tüm geri aramalarımızda kullanıcı aracısı başlığı bulunur GrabzIt bu nedenle, işleyicinize gelenler dışındaki tüm HTTP isteklerini engellemek için .htaccess'i veya başka bir yöntemi kullanabilirsiniz. GrabzIt kullanıcı aracısı

İşte htaccess için bir örnek:

SetEnvIf User-Agent .*GrabzIt* grabzit

Order deny,allow
Deny from all
Allow from env=grabzit

Geri arama, yakalama sunucularımız ile uygulamanız arasındaki tek doğrudan iletişimdir. Diğer tüm iletişimler web sunucularımız üzerinden geçmelidir.