Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

DOCX ve PDF belgelerinde göreli bağların mutlak bağlara dönüştürülmesi nasıl durdurulur?

HTML dönüştürürken into DOCX ve PDF belgeleri ve adres parametresi kullanılarak göreli URL'ler otomatik olarak dönüştürülecektir into mutlak URL eşdeğerleri. Bunun olmasını önlemek için bağlantıların başına grabzitlink://

Yani, örneğin, aşağıdaki bağlantıyı durdurmak için mutlak bir bağlantıya dönüştürülür.

<a href="test.html">Test Page</a>

Bağlantı daha sonra aşağıda gösterildiği gibi değiştirilmelidir.

<a href="grabzitlink://test.html">Test Page</a>