Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

Web yakalama kalitesini nasıl geliştirirsiniz?

Bir yakalamanın kalitesini değerlendirmeden önce GrabzIt'in yakalama yazılımının Chromium'a dayandığı açıkça belirtilmelidir, bu nedenle eğer URL veya HTML Chrome'da iyi iş görmezse, iyi yakalanmayacaktır.

Görüntü Kalitesi

Görüntü yakalamaları varsayılan olarak daha düşük kalite sağlamak için varsayılan olarak% 90 sıkıştırma kullanan JPG kullanır, ancak daha küçük bir görüntü boyutuyla. Kaliteyi artırmak için, görüntü formatını PNG gibi varsayılan JPG dışında bir formatla değiştirmeniz gerekir, bu da iyi bir sıkıştırma ve kalite dengesi sağlar. Veya JPG formatını koruyun ve kalite parametresini aşağıda gösterildiği gibi 100 olarak ayarlayın, ancak bu dosya boyutunu artıracaktır.

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Quality = 100;

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setQuality(100);

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"quality":100}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_image("http://www.spacex.com", {"quality":100});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->quality(100);

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setQuality(100);

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&quality=100&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

Başka bir olası kalite sorunu da ekran görüntüsünü ölçeklendirmekten kaynaklanıyor olabilir. Bu, görüntü boyutunu tarayıcının boyutuna göre arttırma veya azaltma anlamına gelir. En iyi ölçeklendirme algoritmalarını kullanırken, kalite yine de etkilenebilir, bunun nedeni genellikle geliştirici, görüntü için yanlış ölçeklendirme oranları seçiyor.

Görüntü Print kalite

Pr istiyorsanint Bir resim ne kadar büyük olursa, resim boyutları o kadar yüksek olur.inted. Bunu büyütmeden yapmak için GrabzIt yaratabilir yüksek çözünürlüklü görüntüler Resimler daha fazla ayrıntı sağlamak için yakınlaştırıldı.

DOCX Kalitesi

DOCX'te depolanan görüntülerin kalitesi, dönüştürmekte olduğunuz belge türü için kalite parametresini ayarlayarak iyileştirilebilir; aşağıdaki örnek, bir DOCX'in kalitesini 100'e nasıl ayarlayacağınızı gösterir.

DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.Quality = 100;

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.setQuality(100);

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"quality":100,"format":"docx"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_docx("http://www.spacex.com", {"quality":100});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$options = GrabzItDOCXOptions->new();
$options->quality(100);

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$options = new \GrabzIt\GrabzItDOCXOptions();
$options->setQuality(100);

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
options = GrabzItDOCXOptions.GrabzItDOCXOptions()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&format=docx&quality=100&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
options = GrabzIt::DOCXOptions.new()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.url_to_docx("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

PDF Kalitesi

GrabzIt tarafından oluşturulan PDF'ler varsayılan olarak en iyi sıkıştırmayı kullanır, bu da PDF'nin kaliteyi kaybetmeden sıkıştırılmasını sağlar. Ancak, 50'ten daha düşük bir kalite değeri GrabzIt'ın PDF'yi tam olarak sıkıştırmasına neden olur.

Animasyonlu GIF Kalitesi

Ayrıca, kalite parametresini 100 olarak ayarlayarak, Animasyonlu GIF kalitesini de artırabilirsiniz. kare hızını arttırmak GIF kalitesini de artıracaktır.

Bu tekniklerin çoğunun kullanılması gerektiğini de unutmayın. premium paket.