Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

Bir forma nasıl gönderilir ve sonucu nasıl görüntülenir?

Bir forma posta göndermek için önce gönderilen formun URL'sini almanız gerekir. Bunu yapmak için web sayfasının kaynağına bakarak HTML formunu alın.

<form action="http://www.example.com/login.php" method="post">
  <div class="FormRow">
   <label>Username</label>
   <input type="text" name="username" value="">
  </div>
  <div class="FormRow">
   <label>Password</label>
   <input type="password" name="password" value="">
  </div>
  <input type="submit" class="submit" value="Login">
</form>

Form URL'sine sahip olduğunuzda, form girişlerinin her birinin adını ve değerlerini belirtmeniz gerekir; böylece yayın, hedef web sitesi tarafından reddedilmez. Bunun bir örneği aşağıda gösterilmiştir.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.AddPostParameter("username", "bob");
options.AddPostParameter("password", "pass");

grabzIt.URLToImage("http://www.example.com/login.php", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.ashx");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.AddPostParameter("username", "bob");
options.AddPostParameter("password", "pass");

grabzIt.URLToImage("http://www.example.com/login.php", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").AddPostVariable("username", "bob").AddPostVariable("password", "pass")
.ConvertURL("http://www.example.com/login.php").Create();
</script>

Node.js dosyasında posta verilerini belirtirken, URL'nin her yazı değişkeninin adını ve değerini kodlamanız gerekir.

var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

client.url_to_image("http://www.example.com/login.php", {"postData":"username=bob&password=pass"});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
}); 	
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->AddPostParameter("username", "bob");
$options->AddPostParameter("password", "pass");

$grabzIt->URLToImage("http://www.example.com/login.php", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->AddPostParameter("username", "bob");
$options->AddPostParameter("password", "pass");

$grabzIt->URLToImage("http://www.example.com/login.php", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.AddPostParameter("username", "bob");
options.AddPostParameter("password", "pass");

grabzIt.URLToImage("http://www.example.com/login.php", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")

İstekte bulunurken lütfen unutmayın herşey parametre değerleri URL kodludur. Her bir POST adı ve değerinin de önce URL kodlaması yapılması gerektiğini unutmayın.

https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&post=username%3Dbob%26password%3Dpass&format=jpg&url=http%3A%2F%2Fwww.example.com%2Flogin.php
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.add_post_parameter("username", "bob");
options.add_post_parameter("password", "pass");

grabzIt.url_to_image("http://www.example.com/login.php", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")