Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

PDF Belgelerine yer imleri veya anahatlar nasıl eklenir?

Ana sayfadan sonra yüklenen bir web sayfasındaki öğe

GrabzI, işlevselliğin içindekiler tablosunu çoğaltan PDF yerleşik anahat özelliğini kullanarak PDF belgesine otomatik olarak yer imleri ekleyebilir.

Bunu yapmak için, aşağıda gösterildiği gibi include outline parametresini belirtin. Taslak, daha sonra, yer imi adları için kullanılan bu öğelerin metinleriyle yer imi oluşturmak için web sayfasının HTML'sini H2 ve H3 öğeleri için analiz ederek otomatik olarak oluşturulur; ayrıca H3 öğeleri, yer imi listesindeki H2 öğeleri altında otomatik olarak yuvalanır.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.IncludeOutline = true;
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setIncludeOutline(true);
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", "download": 1, "includeoutline": 1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"includeOutline":true};
client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->includeOutline(1);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setIncludeOutline(true);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.includeOutline = true
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&includeoutline=1&format=pdf&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.includeOutline = true
grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

Yer İmlerini ve Ana Hatları Özelleştirme

Yer imleri, PDF'ye dönüştürülecek HTML kodunu değiştirerek özelleştirilebilir. H2 yer imi, herhangi bir öğeye GrabzItBookmarkH2 CSS sınıfı, benzer şekilde bir H3 yer imi, bir öğeye atanarak eklenebilir GrabzItBookmarkH3 CSS sınıfı Bir HTML öğesini yer imi olarak kullanılmasının dışında bırakmak istiyorsanız, GrabzItBookmarkExclude eleman sınıfı. Yer imlerini özelleştirmek için bu özel CSS sınıflarını kullanmaya örnek aşağıdaki HTML'de gösterilmiştir.

<html>
	<body>
		<h2 class="GrabzItBookmarkExclude">My Article</h2>
		<p>Ignorant branched humanity led now marianne too strongly entrance.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH2">Start here</span>
		<p>Rose to shew bore no ye of paid rent form.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH3">Then read this</span>
		<p>She which are maids boy sense her shade.</p>
	</body>
</html>