Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

Pr kullanarak web sayfasını PDF'ye dönüştürmeint CSS

Pr kullanarak bir web sayfasını PDF'ye dönüştürmeint CSS

Bazı web sayfalarında, pr olduğunda bir web sayfasını stillendirmek için kullanılan özel bir CSS bulunur.inted. Varsayılan olarak, bir web sayfasını PDF'ye dönüştürürken dönüştürücümüz PDF'yi tarayıcıda göründüğü gibi gösterir. Bunu yapmak için çeviricimiz Ekran Medya Türünü kullanır.

Bununla birlikte, bazı durumlarda print web sayfasının sürümü PDF'ye daha iyi dönüştürebilir. Bunu yapmak için GrabzIt'a pr'i kullanmaları talimatını vermeniz gerekir.int Web sayfasını dönüştürürken, aşağıda gösterildiği gibi yazın.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.CSSMediaType = CSSMediaType.Print;
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setCSSMediaType(CSSMediaType.PRINT);
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", "download": 1, "media": "print"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"cssMediaType":"Print"};
client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->cssMediaType("Print");
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setCSSMediaType("Print");
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.cssMediaType = "Print"
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&format=pdf&media=print&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.cssMediaType = "Print"
grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")