Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

Bir yakalamayı veritabanında nasıl saklarım?

Ekran görüntüleri veya hareketli GIF'ler gibi görüntüler doğrudan saklanabilir into herhangi bir veritabanı. Bu makale, bunun PHP dili ve MySQL veritabanı sistemi kullanılarak nasıl yapıldığını gösterecektir. Ancak aynı yaklaşım farklı diller ve veritabanı sistemleri ile çalışmalıdır.

Bir yakalama, kullanılarak bayt olarak döndürülebilir. GetResult yöntem Grabztt'ın API'sinde. Bu baytlara sahip olduktan sonra normal olarak bir veritabanında saklanabilirler. Önce, yakalananları depolamak için bir veritabanı tablosu oluşturun. Aşağıda bir örneği gösterilmiştir.

CREATE TABLE captures (
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
content BLOB NOT NULL,
PRIMARY KEY(id)
); 

Daha sonra yakalamayı normal olarak alın ve sonuçta eğik çizgi ekleyin; böylece SQL ifadesi başarısız olmaz. Sonra yakalamayı veritabanında depolamak için sorguyu yürütün.

$result = $grabzIt->GetResult($id);

if (!$result)
{
   return;
}
$content = addslashes($result);

$query = "INSERT INTO upload (content) VALUES ('$content')";
mysql_query($query) or die('Error, query failed');