Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

URL'yi JavaScript API'sinde dinamik olarak nasıl belirlersiniz?

Ne yazık ki, tarayıcı JavaScript kodunu çalıştırmayacağından, bir öğenin innerHtml'sine doğrudan komut dosyası etiketleri ekleyemezsiniz. Dinamik olarak bir script etiketi eklemek yerine, etiketin DOM'e eklenmesi gerekir.

Bu, aşağıdaki küçük örnekte gösterilmiştir. GrabzIt JavaScript Kütüphanesi.

<html>
<head>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
</head>
<body>
<div id='insertCode'></div>
<script type='text/javascript'>
// Get the value from input box or link
var url = 'http://www.yahoo.com'
    
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL(url).AddTo('insertCode');
</script>
</body>
</html>