Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

Manipüle Dizileri

Grabz's Web Kazıyıcı dizileri değiştirmeyi kolaylaştırmak için çeşitli yardımcı yöntemler sağlar. En kolay olanı contains aşağıda gösterilmiştir. Aranan dizi belirtilen değeri içeriyorsa bu yöntem true değerini döndürür.

var items = [1,2,3,4];

if (Utility.Array.contains(1, items))
{
    //this code will be executed because the items array contains a 1.
}

Yukarıdaki yöntem, içinde bulunan kodu yürütecektir. if ifadesinde 1 varsa items dizisi.