Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

Birçok web sayfasını veya HTML'yi birleştir into bir PDF veya DOCXPDF veya DOCX dosyalarını birleştirme

herhangi PDF'lerimiz API ile oluşturuldu Kolayca birleştirilebilir into bir birleşik PDF. Ayrıca API ile oluşturulan Word belgeleri birlikte birleştirilebilir into Kitap tipi bir belge oluşturmak istiyorsanız kullanışlıdır, tek bir DOCX belgesi. Ancak elbette PDF ve DOCX belgelerini birlikte birleştiremezsiniz!

Bir belgeyi birleştirmek için, belgeyle birleştirmek istediğiniz belgenin kimliğini mergeid parametre, yeni belge daha sonra mevcut belgeye eklenecektir. Dokümanın kimliği, aranarak oluşturulduğunda oluşturulur. save API yöntemi.

Bir yığın PDF’yi birleştirme

Aşağıdaki örnekler, üç web sayfasının nasıl dönüştürüleceğini gösterir. into birleştirmeden önce üç ayrı PDF belgesi into bir.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
grabzIt.URLToPDF("http://www.example.com/page1.html"); 
options.MergeId = grabzIt.Save();
grabzIt.URLToPDF("http://www.example.com/page2.html", options); 
options.MergeId = grabzIt.Save();
grabzIt.URLToPDF("http://www.example.com/page3.html", options); 
grabzIt.SaveTo("documents/result.pdf");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
grabzIt.URLToPDF("http://www.example.com/page1.html"); 
options.setMergeId(grabzIt.Save());
grabzIt.URLToPDF("http://www.example.com/page2.html", options); 
options.setMergeId(grabzIt.Save());
grabzIt.URLToPDF("http://www.example.com/page3.html", options); 
grabzIt.SaveTo("documents/result.pdf");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.example.com/page1.html",
{"format": "pdf", "onfinish": function(id){
  GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.example.com/page2.html",
  {"mergeid": id, "format": "pdf", "onfinish": function(id){
    GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.example.com/page3.html",
    {"mergeid": id, "format": "pdf"}).Create();
  }}).CreateInvisible();
}}).CreateInvisible ();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_pdf("http://www.example.com/page1.html");
client.save(null, function (err, id){
  if (err != null){
    throw err;
  }
  client.url_to_pdf("http://www.example.com/page2.html",{"mergeId":id});
  client.save(null, function (err, id){
    if (err != null){
      throw err;
    }
    client.url_to_pdf("http://www.example.com/page3.html",{"mergeId":id});
    client.save_to("documents/result.pdf")
  });
});
#!/usr/bin/perl

use GrabzItClient;

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$grabzIt->URLToPDF("http://www.example.com/page1.html");
$options->mergeId($grabzIt->Save());
$grabzIt->URLToPDF("http://www.example.com/page2.html", $options);
$options->mergeId($grabzIt->Save());
$grabzIt->URLToPDF("http://www.example.com/page3.html", $options);
$grabzIt->SaveTo("documents/result.pdf");
include("GrabzItClient.php");

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$grabzIt->URLToPDF("http://www.example.com/page1.html");
$options->setMergeId($grabzIt->Save());
$grabzIt->URLToPDF("http://www.example.com/page2.html", $options);
$options->setMergeId($grabzIt->Save());
$grabzIt->URLToPDF("http://www.example.com/page3.html", $options);
$grabzIt->SaveTo("documents/result.pdf");
from GrabzIt import GrabzItClient
from GrabzIt import GrabzItPDFOptions

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
grabzIt.URLToPDF("http://www.example.com/page1.html") 
options.mergeId = grabzIt.Save()
grabzIt.URLToPDF("http://www.example.com/page2.html", options) 
options.mergeId = grabzIt.Save() 
grabzIt.URLToPDF("http://www.example.com/page3.html", options) 
grabzIt.SaveTo("documents/result.pdf") 
require 'grabzit'

grabzItClient = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
grabzItClient.url_to_pdf("http://www.example.com/page1.html")	
options.mergeId = grabzItClient.save() 	
grabzItClient.url_to_pdf("http://www.example.com/page2.html", options)	
options.mergeId = grabzItClient.save() 
grabzItClient.url_to_pdf("http://www.example.com/page3.html", options)	
grabzItClient.save_to("documents/result.pdf") 

Bir Word Belgeleri toplu işini birleştirme

Aşağıdaki örnekler, üç web sayfasının nasıl dönüştürüleceğini gösterir. into birleştirmeden önce üç ayrı Word belgesi into tek bir DOCX belgesi.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
DOCXOptions options = new DOCXOptions();
grabzIt.URLToDOCX("http://www.example.com/page1.html"); 
options.MergeId = grabzIt.Save();
grabzIt.URLToDOCX("http://www.example.com/page2.html", options); 
options.MergeId = grabzIt.Save();
grabzIt.URLToDOCX("http://www.example.com/page3.html", options); 
grabzIt.SaveTo("documents/result.docx");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
DOCXOptions options = new DOCXOptions();
grabzIt.URLToDOCX("http://www.example.com/page1.html"); 
options.setMergeId(grabzIt.Save());
grabzIt.URLToDOCX("http://www.example.com/page2.html", options); 
options.setMergeId(grabzIt.Save());
grabzIt.URLToDOCX("http://www.example.com/page3.html", options); 
grabzIt.SaveTo("documents/result.docx");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.example.com/page1.html",
{"format": "docx", "onfinish": function(id){
  GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.example.com/page2.html",
  {"mergeid": id, "format": "docx", "onfinish": function(id){
    GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.example.com/page3.html",
    {"mergeid": id, "format": "docx"}).Create();
  }}).CreateInvisible();
}}).CreateInvisible ();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_docx("http://www.example.com/page1.html");
client.save(null, function (err, id){
  if (err != null){
    throw err;
  }
  client.url_to_docx("http://www.example.com/page2.html",{"mergeId":id});
  client.save(null, function (err, id){
    if (err != null){
      throw err;
    }
    client.url_to_docx("http://www.example.com/page3.html",{"mergeId":id});
    client.save_to("documents/result.docx")
  });
});
#!/usr/bin/perl

use GrabzItClient;

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItDOCXOptions->new();
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.example.com/page1.html");
$options->mergeId($grabzIt->Save());
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.example.com/page2.html", $options);
$options->mergeId($grabzIt->Save());
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.example.com/page3.html", $options);
$grabzIt->SaveTo("documents/result.docx");
include("GrabzItClient.php");

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItDOCXOptions();
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.example.com/page1.html");
$options->setMergeId($grabzIt->Save());
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.example.com/page2.html", $options);
$options->setMergeId($grabzIt->Save());
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.example.com/page3.html", $options);
$grabzIt->SaveTo("documents/result.docx");
from GrabzIt import GrabzItClient
from GrabzIt import GrabzItDOCXOptions

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItDOCXOptions.GrabzItDOCXOptions()
grabzIt.URLToDOCX("http://www.example.com/page1.html") 
options.mergeId = grabzIt.Save()
grabzIt.URLToDOCX("http://www.example.com/page2.html", options) 
options.mergeId = grabzIt.Save() 
grabzIt.URLToDOCX("http://www.example.com/page3.html", options) 
grabzIt.SaveTo("documents/result.docx") 
require 'grabzit'

grabzItClient = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::DOCXOptions.new()
grabzItClient.url_to_docx("http://www.example.com/page1.html")	
options.mergeId = grabzItClient.save() 	
grabzItClient.url_to_docx("http://www.example.com/page2.html", options)	
options.mergeId = grabzItClient.save() 
grabzItClient.url_to_docx("http://www.example.com/page3.html", options)	
grabzItClient.save_to("documents/result.docx")