Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

Python ile Hata Kullanımı

Python API

Geliştiricilerin hataları programlı olarak işlemesini sağlamak için, bir hata oluştuğunda GrabzIt Python API'sı doğrudan bir hataya eşlenen bir hata kodu içeren bir GrabzItException atar. Her hata kodunun bir hatayla nasıl eşleştiği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir, bu hata mesajlarını ayrıştırma ihtiyacını önler.

Bir hatanın nasıl işleneceğini belirleyen hata kodlarını kullanan bir GrabzItException istisnası örneği aşağıda gösterilmiştir.

try:
  grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
  grabzIt.URLToImage("https://www.tesla.com")
  grabzIt.SaveTo("images/result.jpg")
except GrabzItException as e:
  if e.Code == GrabzItException.GrabzItException.PARAMETER_NO_URL:
    # Please enter a URL

Hata Kodu Arama

Hata Değeri Tanım Kod
PARAMETER_NO_URL URL eksik 100
PARAMETER_INVALID_URL Belirtilen URL geçersiz 101
PARAMETER_NON_EXISTANT_URL Belirtilen URL mevcut değil 102
PARAMETER_MISSING_APPLICATION_KEY Uygulama anahtarı eksik 103
PARAMETER_UNRECOGNISED_APPLICATION_KEY Uygulama anahtarı tanınmıyor 104
PARAMETER_MISSING_SIGNATURE İmza eksik 105
PARAMETER_INVALID_SIGNATURE İmza geçersiz 106
PARAMETER_INVALID_FORMAT Belirtilen biçim geçersiz 107
PARAMETER_INVALID_COUNTRY_CODE Belirtilen ülke kodu geçersiz 108
PARAMETER_DUPLICATE_IDENTIFIER Belirtilen tanımlayıcı zaten var 109
PARAMETER_MATCHING_RECORD_NOT_FOUND Eşleşen kayıt bulunamadı 110
PARAMETER_INVALID_CALLBACK_URL Belirtilen geri arama URL'si geçersiz 111
PARAMETER_NON_EXISTANT_CALLBACK_URL Geri arama URL'si mevcut değil 112
PARAMETER_IMAGE_WIDTH_TOO_LARGE Belirtilen resim genişliği çok büyük 113
PARAMETER_IMAGE_HEIGHT_TOO_LARGE Belirtilen resim yüksekliği çok büyük 114
PARAMETER_BROWSER_WIDTH_TOO_LARGE Belirtilen tarayıcı yüksekliği çok büyük 115
PARAMETER_BROWSER_HEIGHT_TOO_LARGE Belirtilen tarayıcı genişliği çok büyük 116
PARAMETER_DELAY_TOO_LARGE Belirtilen gecikme çok büyük 117
PARAMETER_INVALID_BACKGROUND PDF için geçersiz arka plan parametresi 118
PARAMETER_INVALID_INCLUDE_LINKS PDF için geçersiz dahil bağlantı parametresi 119
PARAMETER_INVALID_INCLUDE_OUTLINE Geçersiz PDF için anahat parametresini dahil et 120
PARAMETER_INVALID_PAGE_SIZE Geçersiz PDF sayfa boyutu 121
PARAMETER_INVALID_PAGE_ORIENTATION PDF için geçersiz sayfa yönü 122
PARAMETER_VERTICAL_MARGIN_TOO_LARGE PDF için dikey kenar boşluğu çok büyük 123
PARAMETER_HORIZONTAL_MARGIN_TOO_LARGE PDF için yatay kenar boşluğu çok büyük 124
PARAMETER_INVALID_COVER_URL PDF için geçersiz kapak URL'si 125
PARAMETER_NON_EXISTANT_COVER_URL PDF için belirtilen kapak URL'si mevcut değil 126
PARAMETER_MISSING_COOKIE_NAME Eksik çerez adı 127
PARAMETER_MISSING_COOKIE_DOMAIN Eksik çerez alanı 128
PARAMETER_INVALID_COOKIE_NAME Geçersiz çerez adı 129
PARAMETER_INVALID_COOKIE_DOMAIN Geçersiz çerez alanı 130
PARAMETER_INVALID_COOKIE_DELETE Geçersiz çerez silme değeri 131
PARAMETER_INVALID_COOKIE_HTTP Geçersiz çerez HTTP değeri 132
PARAMETER_INVALID_COOKIE_EXPIRY Geçersiz çerez son kullanma tarihi 133
PARAMETER_INVALID_CACHE_VALUE Geçersiz önbellek değeri 134
PARAMETER_INVALID_DOWNLOAD_VALUE Geçersiz indirme değeri 135
PARAMETER_INVALID_SUPPRESS_VALUE Geçersiz bastırma değeri 136
PARAMETER_MISSING_WATERMARK_TANIMLAYICI Eksik watermark tanımlayıcı 137
PARAMETER_INVALID_WATERMARK_TANIMLAYICI Geçersiz watermark tanımlayıcı 138
PARAMETER_INVALID_WATERMARK_XPOS Geçersiz watermark x konumu 139
PARAMETER_INVALID_WATERMARK_YPOS Geçersiz watermark y konumu 140
PARAMETER_MISSING_WATERMARK_BİÇİM Watermark bulunamadı 141
PARAMETRE_WATERMARK_ÇOK BÜYÜK Watermark çok büyük 142
PARAMETER_MISSING_PARAMETERS Eksik parametreler 143
PARAMETER_QUALITY_TOO_LARGE Kalite parametresi çok büyük 144
PARAMETER_QUALITY_TOO_SMALL Kalite parametresi çok küçük 145
PARAMETER_REPEAT_TOO_SMALL Tekrarlama parametresi çok küçük 149
PARAMETER_INVALID_REVERSE Ters parametre geçersiz 150
PARAMETER_FPS_TOO_LARGE Saniyedeki parametre sayısı çok büyük 151
PARAMETER_FPS_TOO_SMALL Saniyedeki parametre sayısı çok küçük 152
PARAMETER_SPEED_TOO_FAST Hız parametresi çok hızlı 153
PARAMETER_SPEED_TOO_SLOW Hız parametresi çok yavaş 154
PARAMETER_INVALID_COMBINATION Süre, FPS, genişlik ve yükseklik parametrelerinin birleşimi çok büyük 155
PARAMETER_START_TOO_SMALL Başlat parametresi çok küçük 156
PARAMETER_DURATION_TOO_SMALL Süre parametresi çok küçük 157
PARAMETER_NO_HTML HTML belirtilmedi 163
PARAMETER_INVALID_TARGET_VALUE Geçersiz hedef belirtildi 165
PARAMETER_INVALID_HIDE_VALUE Belirtilen gizlenecek geçersiz öğe 166
PARAMETER_INVALID_INCLUDE_IMAGES DOCX için links parametresini dahil et 167
PARAMETER_INVALID_EXPORT_URL Geçersiz dışa aktarma URL’si 168
PARAMETER_INVALID_WAIT_FOR_VALUE Belirtilen için geçersiz bekleme 169
PARAMETER_INVALID_TRANSPARENT_VALUE Geçersiz şeffaf belirtildi 170
PARAMETER_INVALID_ENCRYPTION_KEY Geçersiz şifreleme anahtarı belirtildi 171
PARAMETER_INVALID_NO_ADS Geçersiz reklam değeri belirtildi 172
PARAMETER_INVALID_PROXY Geçersiz HTTP proxy ayarları sağlandı 173
PARAMETER_INVALID_NO_NOTIFY Geçersiz çerez bildirim değeri belirtildi 174
PARAMETER_INVALID_HD Geçersiz yüksek tanımlı değer belirtildi 176
PARAMETER_INVALID_MEDIA_TYPE Geçersiz ortam türü değeri belirtildi 177
PARAMETER_INVALID_PASSWORD Geçersiz parola değeri belirtildi 178
PARAMETER_INVALID_MERGE Geçersiz birleştirme tanımlayıcısı belirtildi 179
PARAMETER_INVALID_CLICK_VALUE Belirtilen tıklamak için geçersiz CSS seçici 180
NETWORK_SERVER_OFFLINE Sunucu çevrimdışı 200
NETWORK_GENERAL_ERROR Genel ağ hatası 201
NETWORK_DDOS_ATTACK Dağıtılmış Hizmet Reddi saldırısı 202
RENDERING_ERROR Genel oluşturma hatası 300
RENDERING_MISSING_SCREENSHOT Eksik ekran görüntüsü 301
GENEL HATA Genel hata 400
UPGRADE_REQUIRED Yükseltme gerekli 500
DOSYA_SAVE_HATA fileto save hata 600
FILE_NON_EXISTANT_PATH Dosya yolu mevcut değil 601