Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

PHP ile işleyicisi

PHP API

Tanım

İşleyicinizi hata ayıklamakta sorun mu yaşıyorsunuz? Dene Geri arama İşleyicisi Test Aracı.

Burada açıklanan işleyici, GrabzIt ekran görüntüsü web servisinden gelen geri aramaları işler. Bu işleyicinin URL’si, İnternet’teki GrabzIt’e callBackURL parametresi Save yöntemi. Bununla birlikte, bu teknik yalnızca işleyiciye Internet.

Aşağıdaki parametreler işleyiciye GET parametreleri olarak iletilir.

İşleyiciye GrabzIt dışında tüm erişimi engellemek istiyorsanız, bunu kullanın. güvenlik tekniği.

Örnek E-posta

Unutmayın ki bu geri arama, uygulamanız localhost'ta bulunuyorsa çalışmayacaktır.

Bu örnek GrabzIt PHP işleyicisinin nasıl uygulanabileceğini gösterir. Bu, GrabzIt hizmetinden kendisine aktarılan ekran görüntüsünün benzersiz kimliği de dahil olmak üzere altı parametreyi yakalar. GetResult yöntemi.

Bu yöntem daha sonra ekran görüntüsünü döndürür. saveSonuçlar dizininde d. Ancak eğer bir null değer GetResult Bu, bir hatanın oluştuğunu gösterir.

include("GrabzItClient.php");

// This PHP file handles the GrabzIt callback

$message = $_GET["message"];
$customId = $_GET["customid"];
$id = $_GET["id"];
$filename = $_GET["filename"];
$format = $_GET["format"];
$targetError = $_GET["targeterror"];

// Custom id can be used to store user ids or whatever is needed for the later processing of the
// resulting screenshot

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")%>");
$result = $grabzIt->GetResult($id);

if (!$result)
{
   return;
}

// Ensure that the application has the correct rights for this directory.
file_put_contents("results" . DIRECTORY_SEPARATOR . $filename, $result);