Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

Perlli Kepçe Tutucu

Perl API

Tanım

İşleyicinizi hata ayıklamakta sorun mu yaşıyorsunuz? Dene Geri arama İşleyicisi Test Aracı.

Burada açıklanan işleyici, GrabzIt ekran görüntüsü web servisinden gelen geri aramaları işler. Bu işleyicinin URL’si, İnternet’teki GrabzIt’e callBackURL parametresi Save yöntemi. Bununla birlikte, bu teknik yalnızca işleyiciye Internet.

Aşağıdaki parametreler işleyiciye GET parametreleri olarak iletilir.

İşleyiciye GrabzIt dışında tüm erişimi engellemek istiyorsanız, bunu kullanın. güvenlik tekniği.

Örnek E-posta

Unutmayın ki bu geri arama, uygulamanız localhost'ta bulunuyorsa çalışmayacaktır.

Bu örnek GrabzIt Perl işleyicisinin nasıl uygulanabileceğini gösterir. Bu, GrabzIt hizmetinden kendisine aktarılan ekran görüntüsünün benzersiz kimliği de dahil olmak üzere altı parametreyi yakalar. GetResult yöntemi.

Bu yöntem daha sonra ekran görüntüsünü döndürür. saveSonuçlar dizininde d. Ancak eğer bir null değer GetResult Bu, bir hatanın oluştuğunu gösterir.

use CGI;
use CGI::Carp qw(warningsToBrowser fatalsToBrowser); 
use File::Spec;
use GrabzIt::GrabzItClient;

# This Perl file handles the GrabzIt callback

print "HTTP/1.0 200 OK";
print "Content-type: text/html\r\n\r\n";

$cgi = new CGI;

$message = $cgi->param("message");
$customId = $cgi->param("customid");
$id = $cgi->param("id");
$filename = $cgi->param("filename");
$format = $cgi->param("format");
$targetError = $cgi->param("targeterror");

# Custom id can be used to store user ids or whatever is needed for the later processing of the
# resulting screenshot

$grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")%>");
$result = $grabzIt->GetResult($id);

if ($result)
{
    # Ensure that the application has the correct rights for this directory.
    open FILE, ">".File::Spec->catfile("results",$filename) or die $!; 
    binmode FILE;
    print FILE $result; 
    close FILE;
}