Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

Java ile İşleme Hatası

Java API

Geliştiricilerin hataları programlı olarak işlemesini sağlamak için, bir hata oluştuğunda GrabzIt Java API'si doğrudan bir hataya eşlenen bir hata kodu içeren bir GrabzItException atar. Her hata kodunun bir hatayla nasıl eşleştiği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir, bu hata mesajlarını ayrıştırma ihtiyacını önler.

Bir hatanın nasıl işleneceğini belirleyen hata kodlarını kullanan bir GrabzItException istisnası örneği aşağıda gösterilmiştir.

try
{
  GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")%>");
  grabzIt.URLToImage("https://www.tesla.com");
  grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");
}
catch(GrabzItException e)
{
  if (e.getCode() == ErrorCode.PARAMETERNOURL)
  {
    //Please enter a URL
  }
}

Hata Kodu Arama

Hata Değeri Tanım Kod
PARAMETERNOURL URL eksik 100
PARAMETERINVALIDURL Belirtilen URL geçersiz 101
PARAMETERNONEXISTANTURL Belirtilen URL mevcut değil 102
PARAMETERMISSINGAPPLICATIONKEY Uygulama anahtarı eksik 103
PARAMETERUNRECOGNISEDAPPLICATIONKEY Uygulama anahtarı tanınmıyor 104
PARAMETERMISSINGSIGNATURE İmza eksik 105
PARAMETERINVALIDSIGNATURE İmza geçersiz 106
PARAMETERINVALIDFORMAT Belirtilen biçim geçersiz 107
PARAMETERINVALIDCOUNTRYCODE Belirtilen ülke kodu geçersiz 108
PARAMETERDUPLICATEIDENTIFIER Belirtilen tanımlayıcı zaten var 109
PARAMETERMATCHINGRECORDNOTFOUND Eşleşen kayıt bulunamadı 110
PARAMETERINVALIDCALLBACKURL Belirtilen geri arama URL'si geçersiz 111
PARAMETERNONEXISTANTCALLBACKURL Geri arama URL'si mevcut değil 112
PARAMETERIMAGEWIDTHTOOLARGE Belirtilen resim genişliği çok büyük 113
PARAMETERIMAGEHEIGHTTOOLARGE Belirtilen resim yüksekliği çok büyük 114
PARAMETERBROWSERWIDTHTOOLARGE Belirtilen tarayıcı yüksekliği çok büyük 115
PARAMETERBROWSERHEIGHTTOOLARGE Belirtilen tarayıcı genişliği çok büyük 116
PARAMETERDELAYTOOLARGE Belirtilen gecikme çok büyük 117
PARAMETERINVALIDBACKGROUND PDF için geçersiz arka plan parametresi 118
PARAMETERINVALIDINCLUDELINKS PDF için geçersiz dahil bağlantı parametresi 119
PARAMETERINVALIDINCLUDEOUTLINE Geçersiz PDF için anahat parametresini dahil et 120
PARAMETRE GEÇERSİZPAGESIZE Geçersiz PDF sayfa boyutu 121
PARAMETRE GEÇERSİZPAGEORIENTATION PDF için geçersiz sayfa yönü 122
PARAMETREVERTİK MARGINTçok büyük PDF için dikey kenar boşluğu çok büyük 123
PARAMETRE HORIZONTALMARGINTçok büyük PDF için yatay kenar boşluğu çok büyük 124
PARAMETERINVALIDCOVERURL PDF için geçersiz kapak URL'si 125
PARAMETERNONEXISTANTCOVERURL PDF için belirtilen kapak URL'si mevcut değil 126
PARAMETERMISSINGCOOKIENAME Eksik çerez adı 127
PARAMETERMISSINGCOOKIEDOMAIN Eksik çerez alanı 128
PARAMETERINVALIDCOOKIENAME Geçersiz çerez adı 129
PARAMETERINVALIDCOOKIEDOMAIN Geçersiz çerez alanı 130
PARAMETERINVALIDCOOKIEDELETE Geçersiz çerez silme değeri 131
PARAMETERINVALIDCOOKIEHTTP Geçersiz çerez HTTP değeri 132
PARAMETERINVALIDCOOKIEEXPIRY Geçersiz çerez son kullanma tarihi 133
PARAMETERINVALIDCACHEVALUE Geçersiz önbellek değeri 134
PARAMETERINVALIDDOWNLOADVALUE Geçersiz indirme değeri 135
PARAMETERINVALIDSUPPRESSVALUE Geçersiz bastırma değeri 136
PARAMETRE EKSİKWATERMARKTANIMLAYICI Eksik watermark tanımlayıcı 137
PARAMETRE GEÇERSİZWATERMARKTANIMLAYICI Geçersiz watermark tanımlayıcı 138
PARAMETRE GEÇERSİZWATERMARKXPOS Geçersiz watermark x konumu 139
PARAMETRE GEÇERSİZWATERMARKYPOS Geçersiz watermark y konumu 140
PARAMETRE EKSİKWATERMARKFORMAT Watermark bulunamadı 141
PARAMETREWATERMARKÇOK BÜYÜK Watermark çok büyük 142
PARAMETERMISSINGPARAMETERS Eksik parametreler 143
PARAMETERQUALITYTOOLARGE Kalite parametresi çok büyük 144
PARAMETERQUALITYTOOSMALL Kalite parametresi çok küçük 145
PARAMETERREPEATTOOSMALL Tekrarlama parametresi çok küçük 149
PARAMETERINVALIDREVERSE Ters parametre geçersiz 150
PARAMETERFPSTOOLARGE Saniyedeki parametre sayısı çok büyük 151
PARAMETERFPSTOOSMALL Saniyedeki parametre sayısı çok küçük 152
PARAMETERSPEEDTOOFAST Hız parametresi çok hızlı 153
PARAMETERSPEEDTOOSLOW Hız parametresi çok yavaş 154
PARAMETERINVALIDANIMATIONCOMBINATION Süre, FPS, genişlik ve yükseklik parametrelerinin birleşimi çok büyük 155
PARAMETERSTARTTOOSMALL Başlat parametresi çok küçük 156
PARAMETERDURATIONTOOSMALL Süre parametresi çok küçük 157
PARAMETERNOHTML HTML belirtilmedi 163
PARAMETERINVALIDTARGETVALUE Geçersiz hedef belirtildi 165
PARAMETERINVALIDHIDEVALUE Belirtilen gizlenecek geçersiz öğe 166
PARAMETERINVALIDINCLUDEIMAGES DOCX için links parametresini dahil et 167
PARAMETERINVALIDEXPORTURL Geçersiz dışa aktarma URL’si 168
PARAMETERINVALIDWAITFORVALUE Belirtilen için geçersiz bekleme 169
PARAMETERINVALIDTRANSPARENTVALUE Geçersiz şeffaf belirtildi 170
PARAMETERINVALIDENCRYPTIONKEY Geçersiz şifreleme anahtarı belirtildi 171
PARAMETERINVALIDNOADS Geçersiz reklam değeri belirtildi 172
PARAMETERINVALIDPROXY Geçersiz HTTP proxy ayarları sağlandı 173
PARAMETERINVALIDNONOTIFY Geçersiz çerez bildirim değeri belirtildi 174
PARAMETERINVALIDHD Geçersiz yüksek tanımlı değer belirtildi 176
PARAMETRE GEÇERSİZMEDYA TİPİ Geçersiz ortam türü değeri belirtildi 177
PARAMETRE GEÇERSİZ ŞİFRE Geçersiz parola değeri belirtildi 178
PARAMETRE GEÇERSİZ BİRLEŞTİRME Geçersiz birleştirme tanımlayıcısı belirtildi 179
PARAMETRE GEÇERSİZ TIKLAMA DEĞERİ Belirtilen tıklamak için geçersiz CSS seçici 180
NETWORKSERVEROFFLINE Sunucu çevrimdışı 200
NETWORKGENERALERROR Genel ağ hatası 201
NETWORKDDOSATTACK Dağıtılmış Hizmet Reddi saldırısı 202
RENDERINGERROR Genel oluşturma hatası 300
RENDERINGMISSINGSCREENSHOT Eksik ekran görüntüsü 301
GENEL HATA Genel hata 400
UPGRADEREQUIRED Yükseltme gerekli 500
DOSYASAVEHATA fileto save hata 600
FILENONEXISTANTPATH Dosya yolu mevcut değil 601