Web Yakalama ve Dönüştürme Araçları

ASP.NET ile ekran görüntüsü

ASP.NET API

GrabzIt'ın ASP.NET API'si ayrıca olayları desteklemektedir, aşağıda bir işleyiciye atama örneği ScreenShotComplete Ekran görüntüsü çağrılmadan önceki olay. Sonra ekran görüntüsü bir kez grabzIt_ScreenShotComplete yöntem denir.

private GrabzItClient grabzIt = GrabzItClient.Create("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")%>");

protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
{ 
  grabzIt.ScreenShotComplete += grabzIt_ScreenShotComplete;
  grabzIt.URLToImage("https://www.tesla.com"); 	

  //The below line specifies the GrabzIt.ashx handler inside the GrabzIt.dll
  grabzIt.Save(HttpContext.Current.Request.Url.Scheme + "://" + 
  HttpContext.Current.Request.Url.Authority + HttpContext.Current.Request.ApplicationPath
  + "GrabzIt.ashx");
}

//The event method saves the screenshot
protected void grabzIt_ScreenShotComplete(object sender, ScreenShotEventArgs result)
{
  GrabzItFile file = grabzIt.GetResult(result.ID);
  file.Save(Server.MapPath("~/results/"+result.Filename));
}

Sonunda web.config dosyasını GrabzIt.ashx po olacak şekilde yapılandırınints işleyicisi gömülü GrabzIt DLL. Bu düzgün yapılmazsa ScreenShotComplete olay kovulmayacak.

Hatırla bunu geri aramak Uygulamanız localhost'ta bulunuyorsa çalışmaz.

<httpHandlers>
    <add verb="*" path="GrabzIt.ashx" type="GrabzIt.Handler, GrabzIt" />
</httpHandlers>